V našom ateliéri sa venujeme najmä tvorbe návrhov rodinných domov, návrhom a realizáciám interiéru a tvorbe vizualizácií. Zabezpečujeme tvorbu projektovej dokumentácie vo všetkých jej fázach, od architektonickej štúdie až po realizačný projekt. Venujeme sa tiež návrhom nadstavieb, prestavieb, návrhom farebnosti a materiálového riešenia fasád, grafickým návrhom, poskytujeme poradenstvo a stavebný dozor na stavbe. Úzko spolupracujeme s ostatnými profesiami, ktoré sú potrebné pre kompletnú realizáciu projektu od návrhu až po samotnú stavbu, tak Vám dokážeme zabezpečiť všetko “pod jednou strechou”, počnúc architektonickou štúdiou a končiac kvalifikovaným stavebným dozorom.

Naším cieľom je premeniť predstavy našich klientov na realitu, preto kladieme mimoriadny dôraz na osobné konzultácie, na ktorých klient s architektom preberie všetky svoje predstavy i možnosti ich realizácie...